dr inż. Krzysztof Korpysz

dr inż. Krzysztof Korpysz

Dyscypliny KBN: technika rolnicza  Specjalności: energetyka rolnictwa, inżynieria rolnicza
Stopień naukowy: dr inż.

Zainteresowania naukowe:
Inżynieria rolnicza, gospodarka energetyczna, odnawialne źródła energii

Stanowisko i miejsce pracy
st. wykładowca, Katedra Podstaw Inżynierii, Wydział Inżynierii Produkcji, SGGW w Warszawie

Ludzie Nauki - Baza OPI | Google Scholar | Annals of WULS |